Ulovlige brugerbetalinger for handicapbusser og biler
i bofællesskaber for handicappede og udviklingshæmmede samt på plejehjem og andre institutioner
.
Kørsel i bosteder, institutioner og ældrecentre med afgiftsfri busser, og busser med betalt afgift er det som kaldes tilladelsesfri kørsel (ikke erhvervsmæssig personbefordring) og skal være vederlagsfri.
Den nuværende Buslov som er fra 1997 med sidste opdatering i 2012, er enkel, den siger:
Kørslen udføres vederlagsfrit, bortset fra dækning af variable udgifter, som f.eks. udgifter til benzin eller olie.

Tolkningen af vederlagsfri som udgifter til benzin og olie står kun i trafikstyrelsens vejledning,. I Bekendgørelsen til loven hvilket er den gælder i retlig instans står det kun at kørseln skal være Vederlagsfri.

Maximum kan dette blive til 100-150 kr om måneden, eller 1-1.50 kr /km men i mange bosteder såvel private som kommunale og regionale opkræves der 300-800 kr. og kilometertakster fra 3.73 kr og helt op til 9,24 kr

Busser og biler med betalt afgift (hvide plader) indregistreret som almindelige personbiler er under Taxiloven og her siger loven det samme. Kun udgifter forbundet direkte med kørseln som benzin,olie må opkræves.

Der må altså ikke medregnes udgifter til afskrivning, forsikring, afgifter, og vedligeholdelse / reparationer.

Jeg beregner at mindst 50 % af Kommuner - Regioner og private bosteder ikke overholder loven helt per marts 2015.
Nogle kommuner ændrede reglerne fra 2010-2012 og flere har i 2014 efter oplysning fra denne side og fra pårørende sat prisen på transport i busserne ned. Derfor er tallet frem til 2011 sandsynigvis langt større. Tilbagebetaling er kun fundet sted indtil nu i Billund kommune.

Beregnet ud fra de ulovlige størrelser på brugerbetalingen estimerer jeg at det er opkrævet mellem
300 og 700 millioner i ulovlig betaling siden 1994 fra de ca 24.000 beboere i botilbud.

For en hurtig oversigt over hele denne sag læs denne side.
Kommuner og Regioners brud på Busloven og Taxiloven

Institutionsbusser og personbiler i bosteder og aktivitetscentre er også med den lovlige brugerbetaling en milliongevinst for kommunerne/bostederne. Kørseln med egne busser og biler i bostederne er langt billigere end hvis du t. ex bliver henvist til lægekørsel, handicapkørsel eller flextur. De koster kommunen mindst 4 gange så meget som institutionsbussen. De kommuner der opkrævet de store ulovlige betalinger i årevis har altså tjent langt mere end den ulovlige opkrævning som jeg beregnet til 500.000.000 genem de sidste 20 år.
Læs mere om handicapkørsel og Flextur og hvor billig institutionsbussen er for bostederne

Jeg vil også anbefale jer at læse dette uddrag af busudvalgets rapport om ikke erhvervsmæssig kørsel fra 1996-97
Det giver en baggrund til brugen af institutionsbusser og biler også fra et socialt synspunkt.

Læs sidste nyt kontakt:
hans@nyberg.com - tlf. 3096 1970
Kommuner i Sverige kører pirattaxa - Kommunal svarttaxi har blivit vit I Sverige er flere kommuner blevet dømt for "pirattaxi" fordi de opkrævede betaling af handicappede for kørsel i "institutionsbusser" Uber Danmark er også Pirattaxa
Artikel om sagen i Politiken 2 februar 2015.
Handikappede betaler overpris for transport
Læs den offline som PDF.
Politikens artikel er baseret på mine undersøgelser og de 2 journalister har haft tilgang til alle mine data. Dertil har de via agtindsigt hentet oplysninger fra kommunerne. Desværre har de formuleret ansøgningen forkert idet de kun ansøgt om "tilladelsesfri buskørsel". Hvilket kun er kørsel under busloven og ikke indkluderer biler og busser under taxiloven.
Transportministerens svar på mit spørgsmål vedrørende brugerbetaling af afgiftsfri handicapbusser i bosteder. Transportministerens svar på mit spørgsmål vedrørende brugerbetaling af handicapbusser og biler med afgift (almindelige personbiler)
Priser fra Kommuner med lovlige og ulovlige takster

PT februar 2015 13 kommuner og 2 regioner overholder loven ud af oplysninger fra 43 kommuner og alle regioner.
11/2 Ny ulovlig opkrævning Odsherred Her er KLs socialudvalgsformand Thomas Adelskov Borgmester.
Nye lovlige 2015 priser:
Region Syd 1 kr /km - nedsat fra kr 4 - 6.15 / km
Vejle Pris per måned ex. 88 kr per måned ( var 540 kr)
Århus 1,35 kr / km
Læs mere under sidste nyt:
Hvad siger loven

Skal vi nøjagtig følge loven skal den ikke erhvervsmæssige kørsel efter busloven være VEDERLAGSFRI altså gratis.
Billundsagen. Tilbagebetaling af ulovlig brugerbetaling for transport og rengøring for 7 år

Tilbagebetaling er ifølge handicapchefen nu sat i gang feb.2015
Allerede i 2005 og i 2009 har vores nuværende transportminister Magnus Heunicke spurgt om reglerne for kørsel med busser og biler i institutioner, 2005 spørgsmål S 1812 - 2009 Magnus Heunicke spørger trafikudvalget og får svar af davarende transportminister Lars Barfoed
Syddjurs kommune fortsætter med at bryde loven. Deres juridiske konsulent og deres socialchef fortsætter med at opkræve hvad der svarer til 4-5 kr /km for de ca 90 udviklingshæmmede i kommunen. De har den 5 februar fået en klar melding fra trafikstyrelsen om at deres opkrævning er ulovlig og har ifølge trafikstyrelsen accepteret modtagelsen af denne.

Trods dette har jeg per 8/3 endnu ikke fået et svar fra dem. Se hele korrespondensen med Syddjurs her.

Region Syddanmark har kendt til loven i 3 år uden at regulere priserne.

I papirudgaven af Politiken den 2 februar er der også en artikel om Bente Vands som allerede i 2011 påpegede de ulovlige brugerbetalinger i et af bostederne under Region Syd. Med dokumentation fra Trafikstyrelsen gjorde hun opmærksom på de ulovlige beløb som hendes søn betalte på bostedet Kingstrup. Region Syd reagerede slet ikke på sagen.
Først i 2014 efter at de i april havde genemlæst denne side genoptog de det og den 8 okt udsendte de en præcisering af reglerne. De blev så først officielt godkendt i jan 2015. Se Region Syds priser fra 2008-2015

Sidste nyt:

20/7 I politikens artikel i februar blev der henvist til en sag fra Nordjyllands Statsamt i 2006 hvor man mente at der var lovlig at opkræve for hele driftsomkosningen. Denne sag har nu gjort at der fra flere steder har blevet rettet henvendelse til statsforvaltningen for at få denne sag opklaret. Jeg vil gøre meget klart at sagen fra Nordjylland er en ulovlig afgørelse som vidner om en ekstrem udugelighed hos de impliserede embedsværk. Trods at såvel indenrigsministeriet , socialministeriet amtet, og statsamtet var involveret så havde ingen af dem rettet henvendelse til det eneste ministerium der har ret til at udtale sig omkring institutionsbusserne. nemlig Trafikministeriet. Det er skandaløst at en sådan afgørelse tilsynende blevet brugt i flere kommuner og at KLs representant overhovedet trækker den frem trods at deres egen jurist, samt transportminister og trafikstyrelsen klart påpegede at loven er helt klar og at at der kun må opkræves brugerbetaling for udgifter, der er direkte forbundet med kørslen – for eksempel brændstof, olie og sprinklervæske..

Jeg har oprettet en side om hele sagen. Nordjyllands Statsamt 2006

20/7 I Marts påpegede jeg for socialudvalgsformanden i Randers at deres side om Busordningen ikke helt overholdt loven da de stadig opkrævede alle omkostninger for busser med afgift. De har nu ændret siden og overholder loven.

16/7 I Sverige har der siden 2004 været flere sager som er en direkte parallel med de danske kommuners lovovertrædelser. Forskellen er at i Sverige har de slet ikke de specielle love som vi har i Danmark om kørsel i institutioner.

De kommuner der har taget betalt for kørsel i egne busser og biler er blevet politianmeldt. Ikke af pårørende eller beboere men af taxiselskaber og af hvad der svarer til Statsforvaltningen. Loven i Sverige gir ikke mulighed for nogen som helst betaling. Det er altså tale om svarttaxi (pirattaxi) sådan som der omtales i denne artikel fra 2004.

Kommunen kör svarttaxi

I retten blev de dømt til at enten skaffe sig tilstånd efter Yrkestrafikloven eller stoppe med at opkræve brugerbetaling hvilket de valgte. Kommunal svarttaxi har blivit vit

Her er en anden fra 2008 Kommun körde svarttaxi Betalingen som beboeren betalt er kun 1,50kr /km hvilket i Danske penge svarer til 1.30 nøjagtig til den som kan godkendes efter de danske regler. Men da de ikke har nogen lov om dette og heller ikke den lov om samkørsel som vi har så er det ulovligt.
Den sidste er denne fra 2010

Jeg har i flere tilfælde kaldt kommunernes overtrædelser med betalinger på 3,50-8 kr / km som regulær Pirattaxi.

24/4 Jeg har publiceret denne side hvor hele sagen præsenteres kronologisk fra 1978-2015

18/3 Da Ringkøbing i 2010, København i 2011 og Norddjurs i 2012 lavede nye regler blev de kun halvt lovlige. Man undersøgte ikke reglerne for busser og biler med afgift og de nye regler blev lavet som om de kun var for de afgiftsfri busser. Dette resulterede i samme fejl hos Syddjurs. Trods at jeg har påpeget denne fejl flere gange og trods at jeg fået transportministeren og trafikstyrelsen til at udtale sig til Syddjurs skulle der 3 henvendelser til dem fra trafikstyrelsen med trussel om politi før de forstod alvoren.

Nu har det vist sig at i Randers har de heller ikke fattet det. Randers har kendt busloven siden 2010 men har aligevel ved at kalde det "donationer" opkrævet ulovlige betalinger. Efter at jeg påpegede det i sept 2014 har de nu lavet det om MEN DE HAR KUN LAVET DET OM FOR AFGIFTSFRI BUSSER. Se dette referat fra dec Jeg har påpeget sagen i mail til dem 11/3. Socialchefen har hurtig meldt tilbage at de ændrer reglerne og betaler tilbage.


17/3 I politikens artikel er det et exempel fra Kolding kommune hvor de 32 udviklingshæmmede på botilbuddet Trindvold for 2014 opkræves 79.946 kroner for meget. Og i min liste over kommuner er der flere andre bosteder fra Kolding med ulovlige betalinger.
Men Kommunen har kendt reglerne i flere år. I hvert fald har Ældrerådet gjort det. I dette referat fra Ældrerådets møde den 12/4 2012 fortælles der.

  • Som udgangspunkt kræver buskørsel tilladelse, undtaget er dog ikke-erhversmæssig kørsel. Da der vil være tale om ikke-erhvervsmæssig kørsel, kan der ikke opkræves betaling for kørsel. Der kan kun godtgøres udgifter forbundet med kørslen, f.eks.udgifter til brændstof.

1/3 Region Syd er et af de få områder hvor de ulovlige opkrævninger kan dokumenteres i regulære priser fra 2008 - 2015
Se priserne i alle bosteder under Region Syddanmark fra 2008 - 2015 Region Syd blev i 2011 anmeldt for overtrædelse af loven fra en pårørende men har trods det fortsat til 2015 med at opkræve ulovlige beløb.


21/2 Hvordan kan det komme sig at foreninger af forskellige slags har kendt loven i mindst 10 år men kommuner og regioner har ikke kendt den. Faktisk har en enkelt kommune en side om loven for tilladelsesfri kørsel.
Det er Odense kommune. Men den side findes under foreninger og hovedindeholdet af loven som omfatter kommunens egne institutioners brug af busser er omhyggeligt fjernet. De henviser dog til vejledningen fra trafikstyrelsen som for øvrigt har været meget let at finde på Færdselsstyrelsens side siden 2001. Fra 2004 har den endog sin egen side.


11/2 Billund kommune´s handicapchef har i en mail til mig fortalt at de nu er i gang med at tilbagebetale for tidligere år. Jeg formoder at det ikke kun gælder for Sydtoften 381 men for alle bosteder i Billund kommune. Hun gør også klart at deres nye regler gælder såvel busser uden afgift som biler på hvide plader.

I det åbne brev til KL nævner jeg at DGI udmærket kender loven. Foreninger er nemlig underlagt samme love om kørsel med deres busser. Her er den originale side fra DGI om buskørsel. Den er fra 22/1 2004. Den fortæller meget klart om loven. Den lov som de fleste kommuner og regioner ikke har efterlevet trods at den eksisteret i 35 år.


10/2 Jeg har sendt et åbent brev til Thomas Adelskov KL og bedt om en forklaring på deres kommentar i Politikens artikel:
Thomas Adelskov er også borgmester i Odsherred . Her opkræves i Siriusparken Fast 250 kr/måned 3.75 kr /km.


3/2 Politiken havde i går den 2/2 en artikel om de ulovlige transport betalinger.
Handikappede betaler overpris for transport - Politiken.dk

De 2 journalister Tobias Bødker og Jesper Gynther har siden november samarbejdet med mig for at yderligere uddybe sagen . Grundlaget for artikeln er denne sides oplysninger samt de oplysninger de fået direkte fra kommuner og regioner via agtindsigt. Desværre er der en del væsentlige sager der mangler i den men dem kan i så læse her.

Det gælder især en mangel på oplysning om at busloven og taxiloven har samme regler, Dessuden savner jeg oplysninger om hvor billige institutionsbusserne og bilerne er i virkeligheden i forhold til den offentlige trafik og ordninger som handicapkørsel og Flextur som beboerne kan henvises til hvis der skæres ned på busserne eller de helt fjernes som det faktisk allerede er sket et sted.
Der fortælles heller ikke at de ulovlige opkrævninger har eksisteret i mindst 20 år hvilket betyder at mange handicappede er snydt for 100.000 i ulovlige brugerbetalinger.


2/2 Sagen med Syddjurs kommune begynder nu at ligne en cirkusforestilling. Deres meget grove manipulationer for at kunne blive ved at opkræve ulovlige beboerbetalinger er nået et punkt hvor det er en sag der hører under straffelovens §155 som siger.
Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates 
eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre 
uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.
 

Jeg har lavet en sammenfattelse af alle henvendelser til Syddjurs og deres svar


28/1 Så har antagelig Århus også fået lovlige priser. Jeg fik via Helen Conway-Blake LEV Århus allerede i sept. 2014 oplysning om at Tingagergården i juli 2014 nedsat kilometertaksten fra 4 kr tll 1,50 kr. Århus kommune var lige som Vejle en af de første at læse denne side i april. Nu har hun fra kommunen fået regler fra det nye store bosted Kilebo somflytter ind 5/2 2015. Kørsel med Kilebos busser
I forbindelse med fornøjelsesture i borgernes fritid, som fx private besøg, udflugter i weekender og på hverdagsaftner og lignende, opkræves borgerne et beløb pr. km svarende til udgiften til diesel, sprinklervæske og lignende. Udgiften fordeles ligeligt mellem de borgere, der har været med på turen. Opkrævning vil ske månedligt.
Beløbet fastsat til 1,35 kr. pr. km. Beløbet reguleres én gang årligt ved ændringer i udgiftsniveauet


27/1 Esbjerg Kommune var en af de kommuner jeg i lang tid havde svært at finde priser fra. Deres 2014 prisliste viste sig til min overraskelse at ha priser der klart var beregnet efter lovlige regler. Nu er opdateringen for 2015 online med nogle meget små justeringer. Hvordan de så regner den ud da de kan lave en pris der er eksakt på kroner og øre er så et spørgsmål jeg ikke kan forklare. Hvis du havner på oversigten er priserne under handicappede.

Ribelund Transportudgifter pr. måned 121,44
Vestkysthusene Transportudgifter pr. måned 174,67
Birkevangen Transportudgifter pr. måned 116,99

Der findes også prisliste fra 2012 som har næsten samme priser og de henviser til at prisen er ca 4% højere end 2011.


Så er også Billund med. Det har nu gået næsten et helt år siden de besluttede at tilbagebetale for 7 år bagud på Sydtoften. Først nu er de ved at få regler der overholder loven. De skal godkendes på byrådet i aften 27/1.

Se side 7 i denne vejledning. Jeg mener dog ikke at reglerne er korrekt lavet. Lige som flere af de andre kommuner som siden 2011 lavet lovlige regler så fortæller de ikke at de samme regler gælder for almindelige personbiler. Det kan forlede nogen til at tro at det kun er de afgiftsfri busser under busloven der har reglerne om vederlagsfri betaling.

Dessuden siger de dette. Billund Kommune har i 2014 erhvervet sig fire nye busser der er købt med afgiftsfritagelse. Jf. Skats regler for kørsel med afgiftsfrie busser, er det ikke lovligt at ”tjene” på kørslen, men udelukkende kun opkræve de faktiske udgifter til drivmidler for hver enkelt tur.

Dette er de rene vrøvl. Skat har intet med dette at gøre. Som sagt er reglerne de samme for afgiftfri busser som for almindelige biler. Og de regler står i Busloven og Taxiloven som selvfølgelig hører under transportministeriet og trafikstyrelsen. Skat er fuldstængig ligeglade, de har ingen regler om dette.

Ifølge oplysninger direkte fra deres handicapchef bruger de dog samme priser for alle busser og biler. Der oplyses også at der er i gang med at tilbagebetale for tidligere år.


23/1
De nye regler for Region Syd er nu lagt frem til godkendelse
Kilometerprisen er sat til 1 kr og 1,20 for nogle bosteder. Autismecentret har fået en fast takst på 180 i Holmehøj og 143 i Æblehaven

14/1
Dette er en analyse af transportudgifter i kommunerne lavet for KL af Deloitte i 2012 , handicapkørsel, lægekørsel etc.
Den er på 192 sider men institutionsbusser og biler existerer ikke i denne undersøgelse. Man skulle næsten tro at det er nogen der forsøger at skjule de ulovlige brugerbetalinger. At de egne busser i institutionerne er en ren indkomst for kommunerne også med lovlig betaling fremgår så naturligvis ikke af rapporten. Handicapkørsel med et trafikselskab som Sydtrafik, Movia etc. koster kommunen ca 20 kr /km. En institutionsbus koster kun 4-6 kr / km brutto uden brugerbetaling. Se også Trafikstyrelsens statistik - Læs mere på min side
Deloitte er faktisk det revisionsfirma der lavede rapporten i Billund i 2013-14 efter at en pårørende påpeget ulovlig transport og rengøringsbetaling.


7/1 2014
Så ser det ud til at også hele Region Syddanmark er ved at ændre deres priser. Her er det nye regelsæt for 2015 Priser for bostederne på sidste side i dokumentet.
Servicedeklarationen for Center for Senhjerneskadede i Kolding og Klingstrup opdateret med en ny pris.
Prisen for transport er i Klingstrup nedsat fra kr 6.15 til kr 1.00 per km .

Det gamle regelsæt for Region Syd kan du læse her. Se punkt 9. På sidste side findes også en liste med beboerbetalinger fra samtlige bosteder i 2012. Der findes en modsvarende helt fra 2008 også med ulovlige priser.

Kun Region Midt overholdt tidligere loven. Se deres regler fra 2011 side 18 Deres regler er faktisk en af de bedst definerede jeg har fundet. Der siges "institutionsbus" men der fortælles ikke at det skal være en afgiftsfri bus. Det kunne dog være relevant i dag at påpege at det samme regeler også gælder for en lille personbil. De små biler til under 100.000 er brugbare til individuell kørsel med op til 2-3 beboere der ikke er kørestolsbundet.

Region Syd besøgte denne side i april samtidig med Vejle kommune og Aarhus Kommune. Alle 3 har nu lavet nye lovlige priser. I Århus er der dog kun bekræftet fra Tingagergården.


23/12 2014
Denne side er siden 13 marts besøgt af 33 kommuner og 2 Regioner. Nogle kommuner har brugt flere dage til at genemse alle dokumenter. Vejle kommune er en af dem og den 11 aug fremlagde de nye beboerbetalinger for 2015 som de siger er ændret "grundet nye beregningsmetoder" De er nu den 17 dec godkendt i byrådet.
Vejle kommune er en af de kommuner jeg dokumenteret på min liste over kommuner med ulovlige takster,

Her er et exempel fra et af bostederne på den gamle ulovlige takst og den nye fra 2015
Postens Vej, Brejning 2014: Transport: 540 kr per måned
Postens Vej, Brejning 2015: Transport: 88 kr per måned.

Prisliste for alle Vejle Kommunes bosteder: 2013 - 2014 - Nye reviderede priser 2015


Aarhus kommune er en af de "lukkede kommuner" de har intet på deres sider om beboerbetalinger af nogen slags.
derfor kontaktede jeg 2 sept Helen Conway-Blake fra LEV Århus. Læs hendes kronik i Stiften om sagen her
Århus kommune var lige som Vejle en af de første at læse denne side i april.
De nedsatte taksten fra 3.73 til 1,50 kr / km i juli i hvert fald på Tingagergården. Læs brev


Syddjurs kommune fortsætter med at negligere såvel mine som Trafikstyrelsens svar til dem og transportministerens svar til mig. Læs alle henvendelser til Syddjurs her opdateret sidst 8/12 2014

Kørsel i bosteder,institutioner og ældrecentre med afgiftsfri busser er det som kaldes tilladelsesfri kørsel (ikke erhvervsmæssig personbefordring) og skal være vederlagsfri.
Den nuværende Buslov som er fra 1997 er enkel, den siger: Kørslen udføres vederlagsfrit, bortset fra dækning af variable udgifter, som f.eks. udgifter til benzin eller olie.
Maximum kan dette blive til 100-150 kr om måneden, eller 1-1.50 kr /km men i mange bosteder såvel private som kommunale og regionale
opkræves der 300-800 kr. og kilometertakster fra 3.73 kr og helt op til 9,24 kr

Lignende regler findes allerede i forbindelse med den gamle buslov fra 1978
Der må altså ikke medregnes udgifter til afskrivning, forsikring, afgifter, og vedligeholdelse/reparationer.

Læs hvordan kilometertaksten regnes ud

Reglerne for almindelige minibusser/personbiler på hvide plader er de samme. Her står reglerne i taxiloven.

23/10 2014
Der er nu svar fra transportministeren på min anden henvendelse vedrørende netop reglerne for almindelige personbiler under taxiloven.

Her er links til alle love og bekendtgørelser om regler

Ud af 39 kommuner og 2 regioner som jeg fundet priser fra overholder kun 11 loven og af de 11 har de 4 blevet lovlydige efter 2011.
Opdatering 13/12 14 Ny på listen af lovlige kommuner er nu Esbjerg.

Oversigt over priser på busordning i botilbud fra 39 kommuner og 2 regioner

Min datter betalte fra 1994-2012 minimum 136.800 for transport i bostedets bus. Af dette var kun ca 33.000 lovligt. I 2012 opdagede Norddjurs kommune det ulovlige i dette. Men det har de ikke gjort i Syddjurs (og mange andre kommuner) hvortil hun flyttede i okt 2012. Nu er hun tilbage på ulovlig brugerbetaling sammen med de øvrige 80-90 beboere i Syddjurs bofællesskaber. Fra Syddjurs er der fra 15 okt 2012 - okt 2014 opkrævet 9.600 kr for bussen. Den lovlige opkrævning anslår jeg til 2880,- beregnet efter den faktiske kørsel.

Jeg har den 2.3.2014 i mail til Syddjurs Borgmester, kommunaldirektør og de sociale, politiske og administrative chefer påpeget ulovlighederne.
Læs brevet her.

Har du oplysninger der ikke findes i min oversigt over priser på bustransport i bosteder?

Jeg mangler især priser fra Aarhus , Aalborg , Odense, Randers, Kalundborg, og mange andre kommuner :

kontakt hans@nyberg.com
Nogle uddrag fra Trafikminister Sonja Mikkelsens åbningstale ved Trafikministeriets buslovkonference, den 19. juni 1998

Formiddagens emne drejer sig om, hvordan man skal afgrænse erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig buskørsel. Det vil sige hvornår en borger tilladelsesfrit kan befordre passagerer i busser og mindre køretøjer, og hvornår der kræves tilladelse.

De grundlæggende kriterier for udførelse af ikke-erhvervsmæssig kørsel har stort set ligget fast i tyve år, siden busloven blev vedtaget i 1978.

Uanset hvor grænsen mellem den erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige kørsel fastsættes, er det vigtigt, at den kan kontrolleres, at de bli'r kontrolleret og at reglerne respekteres.

Nu har det så gået 16 år og loven bliver hverken respekteret eller kontrolleret.
Læs også sagen om boligstøtten i Marie Magdalene.
Syddjurs kommune laver ulovlig finansiering af støttet byggeri og snyder udviklingshæmmede for boligstøtte og boliginskud.

Denne sag er endnu (20.9) ikke afsluttet trods at advokat Henrik Qwist den 13 februar i en mail lovede at han ville ha sagen færdig indenfor en måned..

Syddjurs kommune skylder nu de 24 udviklingshæmmede i Marie Magdalene mindst 12.000 hver i boligstøtte for tiden siden indflytning den 15 okt. 2012


Jeg har den 23.5.2014 henvendt mig til bl.a Folketingsmedlem Karina Adsbøl DF i sagen.Hun har fremstillet spørgsmålet til transportministeren som nu har svaret.
Jeg havde nok håbet på at transportministeren ville  sende en opfordring ud til alle kommuner om at overholde lovgivningen på området.
Hans svar er kun en bekræftelse på mine egne undersøgelser.
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/TRU/spm/756/index.htm

Min henvendelse kan læses her; http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/tru/bilag/282/1372817.pdf
Dette er transportministerens svar: http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/tru/spm/756/svar/1143533/1380147/index.htm
Fra Syddjurs kommune har jeg fået en opgørelse som viser at de tror at de fundet en måde at omgå hele sagen.

De køber simpelthen busser der kan indregistreres som almindelig personbil på hvide plader.
Derigennem er de ikke under busloven og så tror de man kan lægge alle udgifter over på beboerne. Ikke kun selve driftsudgifter som forsikring og service men også selve bussens køb i form af afskrivning bliver lagt ind i driftsbudgettet og fordelt på beboerne.

Men dette er ikke rigtig. Loven for "ikke erhvervsmæssig personbefordring" med alm. personbiler hører under Taxiloven og svarer nøjagtig til busloven.

Den brugerbetaling der kan opkræves er den samme, kun diesel/bensin olie og sprinklervæske. Alle links til de love der gælder og kommentarer til Syddjurs svindelnummer finder du her:

Syddjurs svar og opgørelse af budgettet for  2014.

Mit svar på Syddjurs opgørelse 24/8 2014

Henvendelse den 10/11 til Syddjurs vedr. transportministerens svar den 10/10 

Syddjurs har efter Trafikstyrelsen henvendt sig direkte til dem fortsat med at tolke deres svar på en måde der viser st de slet ikke forstår hvad loven siger og hvad Trafikstyrelsen har sagt i deres svar. Se nedenstående svar som indeholder hele Syddjurs korrespondense med Trafikstyrelsen samt mit sidste svar til Syddjurs.

Svar fra Syddjurs den 1/12 og mit svar den 8/12

Åbent brev til transportminister og justitsminister den 16 aug
Jeg har igen på grund af transportministerens svar og det svar jeg fået fra Syddjurs kommune kontaktet ministeren. Jeg finder det uhørt at trafikstyrelsen selv politianmelder en ubetydlig samkørsels app som HAXI for overtrædelser af taxiloven men man overlader til udviklingshæmmede og handicappede at gøre det selv overfor kommuner og regioner der i 17 år har overtrådt busloven og nu også taxiloven.
Transportministerens opfordring at henvende sig til politiet blev brugt af klageren i Billundsagen hvor politiet kun afviste det og mente at kommunen måtte selv om hvis de opkrævede mer end det lovlige.

Brev den 28 aug til Kim Andersen (V) folketingsmedlem fra Skanderborg. Da Skanderborg kommune med Landsbyen Sølund viste sig være en af de største lovbrydere har jeg også skrevet til Kim Andersen

Kim Andersen har sendt mit brev videre som et udvalgsspørgsmål til transportudvalget.
Link: Henvendelse af 28/8-14 fra Hans Nyberg om bosteders opkrævning af brugerbetaling for transport

23/10 2014
Transportministeren har nu svaret på ovenstående henvendelse

Svaret er meget kort en bekræftelse af det jeg skrevet og som jeg påpeget i ovenstående svar til Syddjurs kommune.
Reglerne er de samme for ikke erhvervsmæssig kørsel enten det gælder afgiftsfri busser under busloven eller helt almindelige personbiler som hør under taxiloven. Jeg har derfor igen kontaktet Syddjurs Kommune
EFTERLYSNING PRISER

I stort set alle de større kommuner har en meget lukket prispolitik med hensyn til brugerbetalinger på kost, transport. etc. Derfor mangler jeg helt dokumentation for hvad man i Århus-Randers-Odense-Aalborg-Silkeborg opkræver for transport i institutionernes handicapbusser og biler. Hvis nogen ligger inde med oplysninger så kontakt mig på hans@nyberg.com
Citat fra busloven.
Citat fra Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om buskørsel
»Stk. 3. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne bekendtgørelse lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse samt karakteren af den begåede overtrædelse.
Nedenstående sag er en aktuel sag om overbetaling af busordningen fra Billund kommune.

Hele sagen er en sag der blev opdaget af en pårørende som efter klage til kommunen fik sagen undersøgt videre af ny revisor 12.03.2014

Billund Kommune tilbagebetaler beboere 1,5 mio. for ulovlig opkrævet brugerbetaling for reng + transport

Læs også om sagen i Socialpædagogerne

Socialudvalgets beslutning fra 11.03.2014 om rengøring og bustransport i Sydtoften 381.

Detaljeret notat fra socialudvalget

Rapport om sagen fra deres revisor Den 25 marts har jeg i mail til Syddjurs og Norddjurs påpeget sagen fra Billund.

Opdatering februar 2015 Billund Kommune har i januar godkendt nye regler for alle bosteder med regler der overholder loven. Ifølge oplysninger fra Billunds Handicapchef er tilbagebetaling af de tidligere ulovlige opkrævninger begyndt. Hun bekræfter også at reglerne gælder såvel afgiftsfri som busser og biler med afgift.

Praktisk taget alle bosteder for udviklingshæmmede og handicappede har en afgiftsfri bus som bruges såvel til individuel transport af beboerne som fælles transport ved udflugter og til festivaler og koncerter.
Nogle bosteder har også busser med betalt afgift (hvide plader)

Beboerne betaler til denne bus oftest en fast pris per måned over deres servicepakke.

De priser som bruges er dog hvidt forskellige fra kommune til kommune og fra bosted til bosted. Jeg har i min undersøgelse fundet takster per måned fra 80 kr til 900 kr. Du finder disse priser i bunden på denne side.
Desværre er der mange kommuner der mangler i min undersøgelse. De større byer undtaget Khvn. holder alle priser på huslejer,kost og servicepakker skjult. Derfor har jeg ingen oplysninger fra Aarhus, Randers, Odense.

Hvis nogen ligger inde med prisoplysninger på busordninger fra disse områder eller andre så kontakt mig gerne.

hans@nyberg.com

Hvad siger loven
De afgiftsfri busser er underkastet specielle bestemmelser om hvordan de må bruges, de må kun køres hvis der er en passagerer fra bostedet med i dem. Derfor har nogle busser på hvide plader som kan bruges mere frit.
En sådan afgiftsfri bus kan kun købes af en institution med det man kalder et plejebehov eller af en privat handicappet der normalt skal være kørestolsbundet.

De afgiftstfri handicapbusser er normalt det som kaldes nedstolede busser fra 10 personer til 9 personer og de er indregistreret som personbil med særlig andvendelse men de er per definition en bus der er underkastet busloven om ikke erhvervsmæssig kørsel som man kalder tilladelsesfri kørsel. Kørseln skal være vederlagsfri.

De fleste busser af denne slags kan dog også indregistreres med afgift, som almindelig personbil på hvide plader og så er de under taxiloven som har en modsvarende lov om ikke erhvervsmæssig (tilladelsesfri) kørsel med samme restriktioner for hvor meget der må opkræves.

Busloven i dens nuværende udgave fra 2012 er her. Bekendtgørelse om buskørsel

Tilladelsesfri kørsel
§ 3. Kommunale/regionale eller private institutioner eller botilbudsenheder kan tilladelsesfrit befordre personer, hvis passagererne er tilknyttet institutionen eller botilbudsenheden som patienter, elever, beboere, ansatte eller lignende samt eventuelt medfølgende personer med henblik på fysisk og psykisk bistand eller opsyn,
hvis kørslen udføres vederlagsfrit og ikke udgør institutionens eller botilbudsenhedens primære formål.

Stk. 2. Plejehjem, ældrecentre eller lignende botilbudsenheder kan tilladelsesfrit befordre personer, hvis passagererne er tilknyttet plejehjemmet, ældrecentret eller botilbudsenheden som beboere, herunder hjemmeboende ældre, der er visiteret til aktiviteter, der har til formål at vedligeholde de pågældendes fysiske og psykiske færdigheder, samt ansatte, herunder eventuelt medfølgende personer med henblik på fysisk eller psykisk bistand eller opsyn, hvis kørslen udføres vederlagsfrit og ikke udgør plejehjemmets, ældrecentrets eller botilbudsenhedens primære formål.

Vederlagsfrit betyder at du kun må betale for udgifter til benzin/diesel, olie og sprinklervæske.

Dette står i den oprindelige lov som er fra 1997 og findes her.
BEK nr 33 af 15/01/1997 Historisk Offentliggørelsesdato: 24-011997Transportministeriet

Der står; 1) Kørslen udføres vederlagsfrit, bortset fra dækning af variable udgifter, som f.eks. udgifter til benzin eller olie.

Du finder også disse regler i Trafikstyrelsens vejledning fra 2011 hvor der står: "Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie.
Overtrædelse af reglerne er strafbar (bøde). »Stk. 3. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne bekendtgørelse lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse samt karakteren af den begåede overtrædelse.

Denne vejledning findes også i udgaver med samme text fra 2005 og 2000.
En redegørelse for "ikke erhvervsmæssig kørsel " findes også på Trafikstyrelsens webside.

Bekendtgørelsen er blevet opdateret i 1999, 2000, 2004, 2005, 2007 samt sidst i 2012 men der siges i alle disse kun at kørseln skal være "vederlagsfri"
Definitionen Vederlagsfri som at der godt må opkræves udgifter til benzin eller olie har altså ikke stået i selve loven siden 1997. Den står kun i vejledningen fra trafikministeriet som sidst blev opdateret i 2011.

Hvad er de juridiske regler om bekendtgørelser og vejledninger? Dem kan du læse her

DER ER ALTSÅ IKKE NOGEN SOM HELST TVIVL OM AT LOVEN SIGER AT KØRSELN SKAL VÆRE VEDERLAGSFRI MEN MED MULIGHED FOR AT OPKRÆVE UDGIFTEN TIL BRÆNDSTOF, OLIE OG EV. SPRINKLERVÆSKE

Også i den gamle Buslov fra 1978 findes lignende regler. Der er reglerne lavet i et cirkulær til loven.
Cirkulæreskrivelse om erhvervsmæssig personbefordring. CIS nr 11064 af 28/02/1979 Historisk

Denne er opdateret i 1992 med en ny udgave som ligger meget tæt på den nuværende lov.
Cirkulæreskrivelse om afgrænsning af erhvevsmæssig personbefordring. CIR nr 120 af 15/07/1992 Historisk

Læg mærke på at begge disse cirkulærer gælder for såvel Busloven som Hyresvognsloven (Taxiloven) . Reglerne om vederlagsfri kørsel for ikke erhvervsmæssig befordring med såvel busser som personbiler har altså existeret siden 1979.

For almindelige personbiler hvilket også omfatter minibusser på hvide plader findes modsvarende lov Bekendtgørelse om taxikørsel

Erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig personbefordring
§ 1. Ved erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, limousinekørsel, sygetransport og offentlig servicetrafik) forstås kørsel i et dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet
1) med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, jf. dog stk. 5,
2) som udføres mod vederlag, idet godtgørelse for de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, ikke anses som vederlag,

Hvis du altså opkræver mere end ovenstående er det tale om erhvervsmæssig kørsel hvilket kræver en taxabevilling som bostederne naturligvis ikke har da det er bostedernes egne pædagoger og andre medarbejdere der er chauffører.
Til taxiloven findes der ingen vejledning som til busloven men den oprindelige tolkning af vederlagsfri som udgifter til benzin eller olie står stadig i bekendtgørelsen til loven.

Populært sagt vil de ved opkrævning af mere end ovenstående køre Pirat-taxa.

Det er samme lovgivning der gælder ved samkørsel hvor vi i dag har mindst 200.000 brugere af GoMore med flere tjenester der formidler samkørsel. De overholder alle loven. Uber som påstår at de tilbyder samkørsel overtræder i Danmark denne lovgivning og er under undersøgelse af politiet.

De udgifter du kan opkræve for bussen/bilen vil altså kun være max 1,50 kr per km hvilket skal fordeles på dem der kører i bussen.
Dette er beregnet udfra en dieselpris på ca 11 kr men fra 1997 -2004 var den kun 5-7 kr.

Denne max. takst er baseret på en gammel stor handicapbus med lift der kun kører 8 km /liter og som har et stort olieforbrug på 10 liter /10.000 km. I så fald bliver regnestykket per km : Diesel 1.25 liter = 1.37 kr + olie 0.1 kr + sprinklervæske og autoshampo (500kr/10.000km) 0.05 kr. I alt 1,52 kr / km

De fleste nyere minibusser t.ex en Ford Transit - VW Caravelle eller Citroen Jumpy kører min 10 km / liter
og bruger højest 5 l olie så her er prisen diesel 1,10 kr + olie 0.05 kr + sprinklervæske og autoshampo (500kr/10.000km) 0.05 kr = 1,20 kr /km

Se også denne Denne kalkulation fra Gladsaxe i 2004 Prisen på diesel var ca 8 kr i 2004 og de 7.000 kr til diesel svarer til at de beregnet efter 11km / liter diesel

En max tax i 1999 hvor prisen var helt nede på 5,5 kr vil altså kun blive det halve. De 800kr /måned som min datter betalte fra 1994-2004 burde altså max ha været 80kr / måned beregnet efter nedenstående kørselsbehov på 10.000 km for bostedet.

Hvis bussen/bilen kører i alt 10.000 km bliver det med 1,50 kr /km til 15.000 kr fordelt på til ex. 8 beboere hvilket bliver kr 1.875 år eller 156kr per måned. De 10.000 km er et fiktivt sat tal som i virkeligheden vil være langt mindre da udflugter af alle slags er skåret ned til et minimum af kommunerne.

Hvis du regner lidt på det vil du finde at det er praktisk taget umulig at komme op på en kørsel over 7.000 km da de individuelle kørsler med beboere til tandlæge,læge, frisør og indkøb af for ex tøj næsten altid vil være indenfor 5 km radius fra bostedet. Udflugter er der ikke tid til mere så det bliver til en håndfuld længere ture til måske Sølundfestivalen eller til et sommerhus og nogle udflugter til stranden. Kørsel af beboere hjem på weekend er det ikke tid til mere og sygekørsel til nærmeste hospital foregår ikke med bostedets bus.

Bussen bruges ofte også til kørsel frem og tilbage til et aktivitetscenter men her gælder specielle regler for betaling. Disse aktivitetscentre har ofte brugere som er af 2 kategorier. De kan være visiteret efter §103 eller §104. Er du en §103 og modtager en form for løn (nuværende lov siger 5% af min. løn = ca 6 kr) så skal du betale de første 10 km af transporten selv altså i alt 20km. Men transporten må ikke koste mere end 30% af lønen efter skat så med 39kr om dagen kan brugerens andel kun blive 6 kr om dagen til transport)
Er du efter §104 skal du ha gratis befordring.

Loven om dette findes her: Bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud

Praktisk taget alle svært udviklingshæmmede er under §104 men jeg antager at der godt kan være beboere af begge slags i et bofællesskab.

Min datter flyttede i 1994 til et bofælleskab i Rougsøe kommune som i dag er Norddjurs. Fra 1994 til 2004 betalte hun 800 kr /måned for bussen.

På et tidspunkt blev det senere sat ned til 488 kr men i 2012 opdagede kommunen de ulovlige brugerbetalinger og prisen blev pludselig sat ned til 156 kr. Socialchefen i Norddjurs har i denne vejledning fra Juni 2012 fremlagt regler for betalingen af bustransport.

BUSTRANSPORT
Transport til og fra aktivitetscenter betales over aktivitetscentrets drift. Andre former for transport
med brugerne skal betales af brugerne.
Det enkelte botilbud skal udfærdige en skønsmæssig fordeling for kørsel med den enkelte bus og
fastlægge en takst. Taksten fastsættes i forhold til antal brugere og gennemsnitspris pr. kørt km.
Dette gælder generelt for busser, hvor der er betalt afgift.
For busser, hvor der ikke er betalt registreringsafgift, gælder andre regler. For transport i disse
busser forudsættes at kørslen er vederlagsfri. Vederlagsfri betyder i denne sammenhæng,
at der godt må opkræves betaling for udgifter direkte forbundet med kørslen, såsom
benzin, olie og sprinklervæske. Det vil således alene være disse udgifter, som kan indgå ved
fastsættelsen af taksten.

Disse regler er altså blevet totalt overset af kommunerne i mindst 20 år.

Min datter har fra 1994 - 2012 betalt minimum 136.800 kr til bussen. Den lovlige del udgjorde max 35.000. Hun er altså blevet snydt for 100.000 i ulovlig brugerbetaling for bussen. Dette overstiger langt de ulovlige ledsager udgifter som der for øjeblikket diskuteres om.

De regler som Norddjurs kommune fremlagte i 2012 finder du også i dette Notat fra Ringkøbing-Skjern kommune fra oktober 2010. Det bliver derefter fastlagt i socialudvalget den 26 oktober 2010 Godkendelse af retningslinjer for serviceydelser på centrene

Kørsel i centrets afgiftsfrie biler og busser skal være vederlagsfri, således at brugerne kun
betaler for drivmidler (1,0 - 1,5 kr. pr. km). Ved kørsel i medarbejderbiler betaler de deltagende
brugere tilsammen et beløb svarende til centrets udgift til kørselsgodtgørelse (pt.
3,56 kr. pr. km).

Faktisk påpeges det allerede i dette tilsyn fra det Socialpsykiatrisk Center Rosengården i Ringkøbing i 2008.

Og i 2009 stiller nuværende transportminister Magnus Heunicke spørgsmålet i Folketinget og får svar af davarende transportminister Lars Barfoed

Også i København har man i 2011 ændret reglerne , se side 22-23 RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD 2011

København gamle regler fra 2009 havde ulovlige regler hvor der blev sagt at man opkrævede alle udgifter.

Jeg vil dog gøre opmærksom på at såvel København som Norddjurs ser ud til at ha glemt at reglerne er de samme for busser/biler som er købt med afgift og registreret som almindelige personbiler hvor taxiloven gælder. Det oprindelige notat fra Ringkøbing har opfattet reglerne rigtigt i det de siger.

  • Udgiftsniveau:
    Anvendes afgiftsfrie busser samt busser og biler, hvor afgiften er
    betalt
    , betaler brugerne kun udgiften til benzin/diesel, olie og
    sprinklervæske, jf. reglerne om ikke-erhvervsmæssig kørsel.

Dessuden har jeg fundet priser fra Gladsaxe kommune og Herlev kommune som klart viser at de overholder reglerne.
Sagen fra Billund er nu også med i de kommuner der blevet oppmærksomme på det.

Men disse 5-6 kommuner er de eneste som jeg kunnet finde der overholder loven pt Marts 2014. I andre kommuner inkluderer man således også andre driftsudgifter incl. afskrivning hvilket er ulovlig.

Min datter flyttede i oktober 2012 "hjem" til sin fødselskommune Syddjurs hvor jeg bor og der får vi igen en brugerbetaling på 400 kr for bussen der deles af 16 beboere i det nye bofælleskab i Marie Magdalene. Min datter har kun kørt max 200km i det første år med bussen så det bliver en meget dyr kilometertakst.

De 400 kr/ måned betyder at de 16 beboere betalt i alt 76.800 kr til bussen det første år.

For det kan du køre 50-60.000 km hvilket svarer til at du kør fra Danmark til Nordkorea og hjem 3 gange.

Jeg har i et brev til socialchef, borgmester og kommunaldirektør påtalt sagen den 2 marts 2014. Du kan læse brevet her

Busordningen er en valgfri ordning eller er det.?

I de fleste bofællesskaber er de forskellige dele af servicepakken siden nogle år udlagt som valgfrie ordninger som du kan vælge fra men dette er naturligvis ofte umulig. Svært udviklingshæmmede kan ikke selv lave maden og kan ikke selv transportere sig eller vaske sit tøj.

Det Kollektive press.

At fravælge en busordning som ikke har nogen erstatning i form af en mulighed for at vælge en individuel km takst er naturligvis noget som ingen beboere/pårørende gør. For du tænker naturligvis at hvis du fravælger bussen så bliver det dyrere for de andre i bofællesskabet. Og hvad med din egen datter/søn hvordan skal de så kunne komme med på de få fælles udflugter.

De udviklingshæmmede kan man let svindle med.

Det er helt klart at det er de handicappede og udviklingshæmmede der bliver mest udsat for denne ulovlige brugerbetaling. Deres økonomi passes næsten altid af en af pædagogerne i bostedet og de har naturligvis ingen viden om de love der gælder. Servicepakken er fastlagt af kommunerne og pædagogerne tør ikke protestere også hvis de skulle finde at taksterne er forkerte.

Priser fra botilbud

Jeg har indsamlet priser fra en række botilbud til handicappede og udviklingshæmmede samt socialpsykiatriske beboere over hele Danmark.
Priserne er næsten alle aktuelle priser fra 2013-14 og de fleste overstiger langt de priser som vil kunne være lovlige.

Alt over 150 kr / måned er usandsynligt hvis loven om vederlagsfri kørsel skal holdes. Hvis vi sætter den maximale pris per km til 1,50 kr så svarer dette til følgende antal kilometer per år hvis antallet af beboere der deler en bus er 8.

150.- kr = 10.000 km
200,- kr = 12.800 km
250,- kr = 16.000 km
300,- kr = 19.200 km
400,- kr = 25.600 km

De fleste nyere busser bruger kun diesel svarende til 1,20 kr / Km incl olie + sprinklervæske, og her svarer et kørselsbehov på 10.000 km for 8 beboere til 120 kr per måned

Lad os regne med 4 tandlægebesøg, 2 lægebesøg, 6 frisørbesøg og 3 indkøbsture til tøj i nærmeste større by.
Der er i de fleste bofælleskaber maximum 10 km i afstand til ovenstående individuelle kørsler. I de fleste byer har du mindre en 5 km.

Det bliver så i alt 15 ture a 2x10km = 300 km per beboer eller 2400km for alle 8 beboeere per år.

Vi regner med i alt 10 fælles udflugter til stranden etc. på hver 80 km . Det bliver 800km.
En længere ferietur til København eller vesterhavet kan blive til 800km
Hvis de selv laver mad skal de i "Brugsen" 4 gange om ugen. Vi beregner det til 10km hver gang så får vi 2.000 km.
Måske tar nogle til svømning i en hall 20km fra bostedet en gang om ugen. Det giver ca 1.800 km

I alt kommer vi med ovenstående kørselsbehov op på 7.800 km for 8 beboere.

Jeg har med hjælp af synsrapporter kontrolleret 3 busser i 3 af Syddjurs bofællesskaber.

Jeg fandt at i de 2 med 16 beboere i hver, havde bussen kørt 14.000 og 14.750 km
Det 3e bosted har 12 beboere som på grund af den geografiske placering har større kørselsbehov. Denne bus har kørt det samme 14.500 km per år.

Fordelt på beboerne bliver deres takst per måned efter 1.20 kr /km 90 - 120 kr om måneden hvilket svarer til hvad der betales i Gladsaxe med flere kommuner der overholder loven t. ex. Esbjeg som har meget exakte priser der varierer fra 114 -170 kr i deres 3 store botilbud. Fra Ringkøbing-Skjern der som den første kommune indførte regler efter loven i 2011 har jeg også set priser på 100 kr og 130 kr.
Kørselbehovet kan naturligvis være større i nogle bosteder der ligger langt fra større byer.

Afgiftsfri busser i ældreboliger og plejeboliger.

Ud fra de informationer jeg fundet så bruges der på plejehjem og ældrecentre ofte en km takst som naturligvis efter loven skal fordeles mellem dem der kør med i bussen. Men de fleste steder opkræver man en fast takst per tur som varierer fra 15 -40 kr.

Sådan er der i Århus og trods at man t.ex kører 7 personer i bussen til en indkøbstur så bliver det ikke delt mellem passagererne. Taksten er 26 kr for en tur op til 5 km. De betaler altså 7x26 kr for at køre de 5 km hvilket efter loven skal koste max 7x1,5 kr fordelt på de 7. Århus er nu meldt til Trafikstyrelsen af en af brugerne.

Man bruger ofte Statens takst som PT er  3,73 kr./km men dette altså ikke lovlig da den er baseret på fuld pris incl afskrivning og alle udgifter til bussen. Nogle steder bruges engangsbilletter eller klippekort for kørsel og der er også dem der tager 4,5 kr/km.

Se t. ex dette Plejehjem Højdevang Sogns Plejehjem TRANSPORT: Der er mulighed for at låne pleje-hjemmets bus, men betingelsen er, at det er til glæde for en af husets beboere. Det koster kr. 100,- i startgebyr, samt kr. 4,- pr. kørt km.

Trods at Ringkøbing Skjern indførte nye regler i 2011 så er der flere ældrecentre der stædig bruger ulovlige priser som her på Vorgod Ældrecenter.

Jeg vil også igen henvise til Ringkøbing Skjerns tilsynsførende som i 2010 sætter spørgsmål til hvordan man kan påstå at en busforening købt bussen og "lejer" den ud da en afgiftsfri bus ikke kan ejes af private.
Dette er en meget almindelig måde at opkræve hele driftsudgifterne på i ældrecentre. Loven er tydligen svær at tolke her. Det fremgår også af en del artikler omkring privat udlejning som lige nu i sept 2014 har været i medierne.

De eneste sted jeg har fundet med regler også for ældre centrene om at prisen kun skal være 1-1.5 kr/km er i Ringkøbing-Skjern samt i et referat fra ældrerådet i Kolding kommune. hvor de skriver: Da der vil være tale om ikke-erhvervsmæssig kørsel, kan der ikke opkræves betaling for kørsel. Der kan kun godtgøres udgifter forbundet med kørslen, f.eks.udgifter til brændstof.

Her er priserne per måned i de botilbud hvor jeg fundet aktuelle priser.
PT. 1 februar 2015 er der 13 kommuner der helt eller delvis overholder loven og 30 der har ulovlige beboerbetalinger.
Af de 13 har 6 ændret regler efter 2011. Af Regionerne har Region Syd fået lovlige regler i 2015. Region Midt har siden 2011 haft regler der overholder loven.

Først de kommuner og bosteder der overholder loven helt eller delvis:

Aarhus Kommune Jeg har nu februar 2015 også oplysninger som tyder på at Århus Kommune har indført lovlig betaling i hvert fald i 2 bosteder. I det ny bosted Kilebo som flytter ind i feb 2015 er der indført en km pris på 1.35 kr.

Billund Kommune har i Januar 2015 på byrådsmøde godkendt nye regler. Ifølge deres handicapchef har de også påbegyndt tilbagebetaling af tidligere ulovligt opkrævede betalinger. Se sagen om Billund

Esbjerg Kommune Alle bosteder i Esbjerg kommune ser ud til at overholde loven. Denne prisliste fra 2014 har priser i botilbuden fra 114,30 til 170,66 pr måned for transportudgifter. Der findes også en 2013 prisliste med priser fra 112 - 168 kr.

Gladsaxe kommune Kellersvej 10 psykisk udviklingshæmmede. . Den fælles bus, hvis du vil benytte dig af den (pris ca. kr. 1.200 - 1.500 pr. år).

Cathrinegården psykisk udviklingshæmmede Gladsaxe fælles bustransport (ca. 120,- pr. mdr. - 2013-beløb)

Nybrogård psykosociale handikap. Gladsaxe Kommune "Hvis du vil være med i buskassen binder du dig for minimum 6 måneder. Det koster 110 kr. om måneden og giver mulighed for kørsel i Nybrogårds biler."

Alle 3 botilbud fra Gladsaxe kommune overholder reglerne. Denne kalkulation fra Gladsaxe i 2004 af de udgifter der er forbundet med bussen er derfor meget interessant fordi den faktisk svarer helt nøjagtig til de nuværende takster. Udgifterne til Brændstof og Serviceudgifter ved 10.000 km er 7.500 hvilket fordelt på 8 pers svarer meget godt til de nuværencde takster omregnet til 2014 priser på diesel.

Frederikssund Kommmune Rosenfeldthusene §108 : 103,- kr

Herlev kommune Skovgården 130.-

Helsingør kommune ligger også ifølge denne side fra Bostedet Lindevang på et acceptabelt nivå 160.-

Herning Kommune Bytoften Senhjerneskadede se priser på busserne: 1.10 kr /km MINIMUMSTAKST pr. tur 30.- kr Behandlingskørsel betales ikke. For Ferieture betales 5.- / km
At det skulle være lovlig med 5kr på ferieture er naturligvis ikke rigtig.

Under Herning har vi også et privat kristlig bosted med ulovlig betaling. Se under kommuner der ikke overholder loven.

København, Ringkøbing og Norddjurs har som omtalt tidligere publiceret regler i 2011-12 hvori de overholder loven for de afgiftsfri busser men de nævner ikke at alm. personbiler på hvide plader er omfattet af taxiloven med samme regler.

København Lionskollegiet senhjerneskadede, Busbidrag 2014: 84 kr

Vejle Kommune har fra 2015 fået en helt ny prisliste med lovlige betlinger. De fleste under 100 kr / måned

Viborg kommune. Der findes meget få oplysninger men i Servicedeklarationen fra Søhuset (sindslidende) siger man dette: Når borgerne gør brug af botilbuddets bus til private formål, som eksempelvis familiebesøg og indkøbsture, betales der for dieselforbrug. Hvis det gælder alle bosteder overholder man reglerne.

Region Sjælland De fleste bosteder i Region Sjælland overholder ikke loven med undtagelse af nedenstående

Glim Refugium 111,-

Denne notat fra Region Sjælland den 22 nov 2011 om priser på serviceaftaler gir ingen oplysning om loven vedr. vederlagsfri transport med busser og biler i institutionen. Den siger:

I botilbuddene vil beboere ofte have behov for at kunne købe andre ydelser, eksempelvis kørsel i tilbuddets handicapbus, ledsagelse på ferier, pasning af husdyr og meget andet. For disse forskellige ydelser fastsættes prisen efter de faktiske omkostninger.

Notatet indeholder også exempler fra 5 forskellige botilbud og ifølge dem opkræves der i 3 af dem kun 110 eller 100 kr for busordningen. Dog har botilbud 2 en underlig opkrævning da de kun tar 150 kr hvis du er folkepensionist men 750 kr for førtidspensionisten.

Region Midt overholder loven i deres bosteder. Se side 18 i dette regelsæt fra 2011

Det socialpsykiatriske botilbud Blåkærgård i er under Region Midt Tilsyn 2010: Af et papir som jeg modtog før inspektionen, fremgår det at nødvendig buskørsel er ”gratis”, forstået sådan at udgiften er indregnet i huslejen. Det kan f.eks. være ture ud i naturen eller indkøb. I 2011 er det så blevet til 75.- for bussen.

Region Sydjylland Fra 2015 har RegionSyd fået nye regler med lovlige betalinger. 1.00 -1.30 kr per kilometer.

De gamle ulovlige priser fra Region Syd kan du se her: Regionsyd priser 2008-2015 .

Omgåelse af loven:

I Randerskommune er man tydligen klar over loven og derfor førsøger man at omgå den med at sige at man kan "donere" penge til busordningen og at den kun kan fortsætte hvis man har nok penge til den. Det er en trussel som jeg finder helt uakseptabel overfor udviklingshæmmede og handicappede.

Men denne donation hvis størrelse de ikke publicerer er "et fast beløb hver mdr., som fastsættes 1 gang årlig af Bostedet."

Dette kan direkte sidestilles med det som Trafikstyrelsen har politianmeldt samkørsels appen HAXI for. Læs politianmeldelse her
Haxi opforder til at gi drikkepenge (hvilket en donation kan sidestilles med) hvilket Trafikstyrelsen mener er en overtrædelse af loven om vederlagsfri kørsel se punkt 17

Siden er nu lagt op på samtlige bosteder.

Opdatering okt 2014: Efter at der er gjort opmærksom på ovenstående til brugerrådet er den sidste linie hvore de "truer" med at lukke busordningen fjernet. Randers kommune bruger 3 dage på at gå igenem hele min side med alle dokumenter.

Jeg har også fundet hvornår idèn med donation stammer fra. Allerede i oktober 2010 har Sundhedsudvalget et møde hvor man tydligen lige er blevet klar over loven. Mødet finder sted 2 dage efter at Ringkøbing Skjern publicerer deres notat med deres redegørelse for loven. Den lov som altså været den samme siden 1978.

I referatet fra mødet finder du i bunden en opfordring til at financiere de penge, man ikke kan få ind ved den lovlige brugerbetaling, med hjælp af donationer.

Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget,
at busserne finansieres gennem donationer
at busserne vedligeholdes gennem donationer

Jeg stiller mig også spørgende overfor bosteder hvor man siger at beboere med udviklingshæmmning i fælleskab har købt en bus eller leaset en bus. Sommetider siger de at de lavet en busforening. Solveig Wiuff tilsynsførende i Ringkøbing der i flere tilsyn fra 2007-2009 som den eneste i Danmark har påpeget reglerne om vederlagsfri kørsel skrev i 2008 et notat om dette. Læs her

I Vejledningen fra Tafikstyrelsen står dette:

I en lejet eller lånt bus må kun udføres kørsel, der ikke er omfattet af betingelserne for at være erhvervsmæssig kørsel. Kommunale institutioner kan altså leje eller låne en bus uden fører hos en busudlejer, der har udlejningstilladelse, og udføre buskørsel med personer tilknyttet institutionen, hvis der ikke kræves betaling for kørslen, og hvis kørsel ikke er institutionens primære formål.

Her er så de kommuner og regioner der opkræver alt for høje takster eller har regler der ikke overholder loven:

____________________________

Odder kommune Tornsbjerggård Transport:885.- Tornsbjerggaard er en fondseget institution med driftoverkomst med Odder kommune. Den ligger 12 km vest om Odder. Tornsbjerggård er et botilbud til voksne borgere med psykisk udvik- lingshæmning. Der arbejdes efter principper udsprunget af Rudolf Steiners tanker.

Hjemmesiden med priser er helt ny. I et tilsyn fra okt 2013 står der dog følgende:Kørsel bliver skrevet i kørselsbog. Den enkelte beboer betaler selv for sin kørsel.

Skanderborg kommune opkræver på Solsikken 704.- om måneden (prisen for 2015 er nu sat ned til 561.-) og i Landsbyen Sølund Danmarks måske mest kendte bosted for udviklingshæmmede med 220 beboere opkræver de 444,- Se prisliste Dette er til og med en obligatorisk betaling . I prislisten fra 2013 fremgår også at man har opkrævet extra km penge kr 2.10 ved individuell kørsel. Dette er naturligvis helt uacceptabelt hvis denne kørsel foregår i bostedets bus..

De obligatoriske ydelser på Sølund er alt fra kost til rengøringsartikler, vask og busordning. Det er slet ikke i orden i et bosted for udviklingshæmmede i 2014.

Slagelse Kommune Specialcenter Øst Kørsel månedskort 390 kroner. Kørsel kilometertakst 7,00 kroner pr. kørt kilometer. Der er i alt 31 beboere på Rosenkildevej 97. Da jeg den 24/8 tilfældigvis kørte genem Slagelse lavede jeg et besøg hos dem. Jeg fandt 2 busser hjemme og der var plads til en mere. Den ene har på 4 år kørt 54.000, den anden 42.000 på 5 år. Hvis vi antar at den 3e bus også kørt ca 13.000 km/år så får vi i alt ca 36.000 km/år hvilket med højeste forbrug 0.8km/l (de er af den store lidt ældre slags) gir ca 46.000 kr i dieselforbrug. Med 4.000 extra til olie og sprinkler er vi på 50.000 fordelt på 31 beboere hvilket bliver 132 kr om måneden i lovlig takst.

ACV Autismecentret i Slagelse kommune. Landets største og meget roste autismecenter. ACV er det man kalder en offentlig virksomhed.
Deres servicekontrakt fortæller at der betales her 828,00 kr per måned for transport. Hvis de ikke vælger fast takst skal de betale kr. 9,24 pr. km plus kr. 60,- pr. kørsel i adm. gebyr hver gang.

_________________________

Region Syddanmark: Nye Lovlige priser for 2015 er på vej.
Her er det nye regelsæt. Kilometertaksten er sat til 1 kr og 1,20 i nogle bosteder. Se sidste side i dokumentet,

Nogle af nedenstående links kan derfor ha andre priser end dem jeg opgiver og mange af siderne er allerede slettede.
Jeg har dog arkiverede versioner af de fleste med ulovlige priser.

De gamle ulovlige priser for samtlige bosteder kan også findes i nedenstående oversigt der indeholder prislister fra 2008-2015. I den periode har der ulovligt været opkrævet for mellem 8 og 10 millioner kr for meget i brugerbetaling alene på transporten i Region Syd. Det drejer sig om mellem 350 - 400 beboerer i bosteder. Dette trods at de allerede i 2011 blev påpeget fra en pårørende at det var ulovlig. Se denne avis artikel publiceret i februar 2015

Regions Syd ændrede først priserne efter et de i maj 2014 havde opdaget min side om de ulovlige brugerbetalinger.

Se priserne i alle bosteder under Region Syddanmark fra 2008 - 2015

Center for Senhjerneskades afdeling i Kingstrup Kørsel   830,00 kr. pr. måned. Siden er nu (sept 2014) fjernet og erstatet af en fællesside med afdelingen i Kolding, se næste.

Region Syddanmark: Prisen er nu den 7/1 2015 opdateret til kr 1,00 per km
Center for Senhjerneskades afdeling i Kolding Kørsel i centrets busser:Kr. 6,15 pr. km
Ved kørsel for eller med flere beboere deles udgiften blandt beboerne.

Region Syddanmark Handicapcenter Nordøstfyn Omfatter flere bosteder Bognæs, Engbo m.fl Kørsel i fælles busser: 4.00 kr. pr. km. Der er 26 svært fysisk og psykisk udviklingshæmmede beboere i Bognæs og der rådes over 2 busser.
Denne servicedeklaratoin er opdateret 8.5.2014 og trods det indeholder den også en prisliste på ledsagelse hvilket blev erklæret ulovlig i Jan 2014 af KL

Da jeg startede denne side fandtes der en speciell servicedeklaration for Bognæs fra 2013 Her er prisen Bus/transport: 418,- kr.

Den samme version for Engbo siger:Kørsel (adgang til fælles busser)  314 kr. pr. mdr. i Nyborg og 334 kr. i Kerteminde (valgfri, men prisen er forudsat, at alle er med i ordningen)
Ydelser der kan tilkøbes af borgeren:
Kørsel i fælles busser: 4.00 kr. pr. km.
Ved kørsel med flere borgere deles udgiften blandt kørselsdeltagerne.

Region Syddanmark: Lilleskov og Annekserne.§ 107 og §108. Nyborg. Kørsel (adgang til fælles bus) forudsat alle er med i ordningen 277,- Månedstaksten er opdateret den 19.8.2014 til 292 kr
Øvrige tilkøbsydelser; Kørsel i fælles busser: kr. 4,00 pr. km. Ved kørsel med flere borgere deles udgiften mellem de deltagende borgere.

Region Syddanmark: Handicapcenter sydøstfyn Sydbo: Transport: Busserne er beboerbetalte. Hver måned opkræves et beløb for drift og vedligehold af de nuværende busser samt et beløb til afskrivning af busserne. Udgift til bus gøres op årligt. opdatering; siden er opdateret den 19.8.14 og dern siger nu 300,- for Kørsel (adgang til fælles busser)

Region Syddanmark AutismeCenter Holmehøj  Ringe Bus   391 kr.pr.måned - Æblehaven 3.67 kr/km

Region Syddanmark Østerhuse Befordring 670.- kr Dette er antagelig et nedlagt bosted da webadressen fører til Region Syddanmarks side. Der findes ingen dato på Servicedeklarationen men jeg kan se at der i 2010 er botilbudet blevet erstatet af andre.. Jeg har medtaget den fordi der er tydlig at Region Syddanmark har overttrådt loven med store brugerbetalinger i mange år.

Region Syddanmark Specialcenter for Voksne med Handicap Midgaardhus, Grønnebæk, Østruplund
Alle 3 servicedeklarationer indeholder denne oplysning om transport i busserne. I 2012 blev der sagt: Kørsel i Østruplunds busser: Kr. 2,75 pr. km
Kørsel 2014:
Afregnes efter kørte kilometer enten som individuel kørsel eller samkørsel. Ved kørsel med flere beboere deles udgiften blandt beboerne.
Kørsel i Grønnebæks busser afregnes pr. km efter driftsmæssige udgifter
Kørsel i personalets private biler: Der opkræves statens højeste kørselstakst for kørsel
i personalets private biler.


Region Sjælland Karlslunde Else hus § 83-87 § 83-87 Autisme, Servicedeklaration med priser 340,- kr

Region Sjælland Karlslunde Skelbakken 6 §108 Dette er et hjem for unge op til 23 år. Priser i servicedeklaration Over 18 år betaler du 387,- per måned.

Region Sjælland Himmerlev § 67 Servicedeklaration med priser. 357.-

Region Sjælland Marjatta 2014 · transport med botilbuddets bus afregnes efter statens kilometer takst.

Bo og Naboskab Sydlolland Under Region Sjælland. 2014 · transport med botilbuddets bus afregnes efter statens kilometer takst. Statens kilometertaks er normalt 3.73 for 2014 og er altså ca 2,5 gange for høj. Ved kørsel over - udover 20.000 km. i et kalenderår  er taksen 2.10. Uanset hvilken taks der bruges er den højere end den tilladte.

Jonstrupvang i Værløse 3 busser til ca 30 beboere: Klientkørsel 220,-_______________________________


Assens kommune Bostedet Østerbo §85 400.- Under busordning kan du se hvad bussen bruges til. I alt 16 brugere om bussen.

Aarhus kommune. Den selvejende institution Birkebakken 500.-
Der er allererede i Juli 2014 kommet nye priser på Tingagergården Prisen er sat ned fra 4 kr til 1,50 kr /km Også i det ny bosted Kilebo som flytter in i feb 2015 er der indført en km pris på 1.35 kr.

Brøndby kommune Lionslund Klientkørsel 270.- kr

Brøndby kommune Brøndbyøstervej Klientkørsel 314.- kr

Fredericia kommune Kobbelgården 3 nyt bosted fra 2011 for autisme: "Beboere der ønsker at kunne benytte bofællesskabets bus, betaler et fast månedligt beløb som dækker al kørsel til behandling. Anden kørsel betales der statens lave takst for.
Alternativt betaler man statens høje takst for al kørsel"

Der betales altså her dobbeltbetaling med fast takst + 2.10 / km for fritidskørsel. Eller du betaler 3,73 kr /km for all kørsel.
Jeg antar at de samme priser gælder for de øvrige bosteder i Fredericia.

Egedal kommune Skelhøj Se under "Om Skelhøj/ Skelhøjs busser" Kørselsordningen på 315 kr. er tiltænkt som en solidarisk ordning for alle beboer på Skelhøj. Se også under Kørselsordning

Faaborg kommune Lindehuset F §108 300.- kr + 200.- Opsparing til bil. OBS denne aftale er fra 2010

Faaborg kommune, Midfyn Botilbud Toften Bus: Botilbudet TOFTEN har en bus. Der betales 4,- kr. pr. kørt km. Udgiften deles mellem beboere, der deltager i kørslen. Kilometer-pengene dækker hele driften af bussen.

Faaborg Kommune I dette notat fra 2011 fortæller de følgende om transport.
"9. Transport. Udgifter til forsikring, vægtafgift, syn, reparationer og vedligeholdelse af bus kan indgå i takstberegningen."

Furesø kommune Bofællesskabet Langkærgård Værløse - Bofællesskabet Overgangsboligerne Farum Beboerne har en bus til rådighed, som kan anvendes til forskellige typer kørsel. Til driften af bussen betales kilometertakst, 4,- kr. (2012- priser).

Gentofte kommune Juni 2010: fast anbefalet takst 215,- Borgernes samlede årlige betaling for kørsel til fælles- og individuelle formål må ikke overstige de faktiske årlige driftsudgifter til bilen/bussen inkl. afskrivning.
Se også deres regler der ikke overholder loven. I de gældende regler som er fra 2010 siger de

"Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørslen. Ved beregningen af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivninger på bil og afgifter mv. "

Gentofte kommune Østerled er et bosted under Gentofte kommune. I deres prisblad for 2013  opkræver de 215.- som er den faste takst Gentofte kommune anbefaler men den er incl Vægtafgift, forsikring, benzin samt vedligeh. Fra 2011 findes der et prisblad hvor de opkræver i alt 358,. kr for bilen.

Glostrup kommune Bakkehuset Autismecenter. Bakkehusets biler er fælles for alle huse, med primær brugsret og ansvar for ét hus. Bilerne stilles til rådighed som en del af Bakkehusets tilbud.
Beboere der deltager i fælles bilordning skal betale en forholdsmæssig andel af udgiften til løbende vedligehold. Individuel beboerbetaling.Taksten bliver udregnet på baggrund af statens kilometertakst og indregnes i beboerens betaling for den pågældende aktivitet. Driften af bilerne beregnes årligt på baggrund af de faktiske udgifter.

Haderslev kommune Vilstrup og Grenen §108 400.-

Hedensted kommune Bofællesskabet Solhøj Beboerne har sammen med beboerne ved bofællesskabet på Rørkærvej opsparet til og indkøbt en 9 personers handicapbus, der anvendes af de 2 bofællesskaber i et samarbejde. Løbende betaler den enkelte beboer for egen kørsel svarende til statens kørselstakster.

Herning kommune Solglimt privat bosted under Kristelig Handicapforening, 525.- Kristelig Handicapforening har 11 bosteder i forskellige dele af Danmark, ingen priser findes fra de andre.

Hillerød kommune Herlufdalsvej Transport: Når beboerne benytter Herlufdalsvejs bus betaler de statens takst pr. kørt kilometer. Såfremt der er flere beboere i bussen på en tur, deles de om udgiften. Kilometerne gøres løbende op og beboerne trækkes via betalingsservice.
Statens takst PT 3.73 kr

Jammerbugt kommune Bofællesskabet Krabben i Fjerritslev.Ifølge deres egen webside Der betales 900.- til bussen som man fortæller er leaset. Ulovligt? På kommunens side står der følgende: Beboerne har i fællesskab indkøbt en minibus.

Kolding Kommune, Bramdrupdam Bofællesskaber 305.- kr Opdateret 2014 til 3.73 kr/km
Brunebjerg 274,- kr , Ungdomskollegiet Kolding Bus: 307 kr. pr. måned

Kolding kommune. Stentoft. Dette er et privat bosted for psykiske lidelser. De siger: Bidrag til fælles transport til ture med bofællesskabet 250 kr. mdl
Dessuden har de denne takst: Biler
Bostedet Stentoft har en minibus. Bussen kan bookes til specielle lejligheder efter aftale med
personalet. Chaufføren er altid en medarbejder. Der betales pr. kørt kilometer efter følgende
takster: 0 – 25 kilometer kr. 5.00 25 – 50 kilometer kr. 3,75 over 50 kilometer kr. 2.00
Plus brændstof.

Køge kommune Brugerbetaling i botilbud. Ulovlige regler

Transport i tilbuddets bus/bil
Nogle bo - og dagtilbud har en fælles busordning, som borgere kan benytte
mod betaling.
Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørsel. Ved beregning
af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder
benzinudgift, afskrivning på bil og afgifter mv.
Hvis bilen/bussen
anvendes til fælles udflugter for borgerne, kan tilbuddet fastsætte en fast
månedlig/årlig takst for befordringen. Taksten må ikke overstige de faktiske
udgifter forbundet med kørslen og opkræves alene hos de borgere,
som deltager i fællesturene

Københavns kommune. København lavede i 2011 ny retningslinier for kørsel som i hvert fald er rigtige med hensyn til afgiftsfri busser. Aligevel siger denne webside fra Stubberupgård følgende: Stubberupgård har 2 busser og en personbil. Når en af disse benyttes til kørsel for en beboer, skal der altid betales kilometertakst efter statens høje takst pr. km. Der betales ikke ved læge-tandlæge- eller speciallægebesøg. Er der flere beboere i bussen deles betalingen.

For bostedet Holme siger de :Holme har 2 personbiler. Når en af disse benyttes til kørsel for en beboer, skal der altid betales kilometertakst som på nuværende tidspunkt er 3,87 kr./km. Der betales ikke ved læge-, tandlæge- eller speciallægebesøg. Er der flere beboere i bilen deles betalingen.

Nordfyns Kommune For bostedet Afdeling Stadionvej oplyses der at: Borgerne betaler 3,00 kr. pr. km til al kørsel både i bus og privatbiler. Siden er nu fjernet og erstattet med denne som for all bosteder taler om gældende takst. I et notat fra 2008 fortælles det at der indføres en fælles takst på 2,50 kr / km

Næstved Kommune Bostedet Karen Marie  : 210,50 kr. Ligger lige i overkant af hvad du kan opkræve.

Odense kommune I Sedenhuse havde man en abonementsordning hvor der betales 200kr hver måned for at kunne benytte bussen. Oveni betaler de 2,50 kr / km som de dog her deler mellem dem der er i bussen.

Hele den gamle webside er nu (02-2015) fjernet og i den nye er der i nogæle af bostederne der kun har en text der siger
Individuel afregning hver måned: antal kørte kilometer i bostedets bus.

Den gamle ordning er nøjagtig den måde som man havde i Billund hvor de tilbagebetaler for 7 års ulovlig opkrævning.

Odsherred kommune KLs formand for socialudvalget er her Borgmester siden 2009.

Siriusparken 30 boliger- Odsherred Kommunes bosted for dig med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
Bil, fast månedlig ydelse, vægtafgift og forsikring koster 250 kr. pr. måned. Du betaler også kilometerpenge kr 3,75 men der er uklart om det er udover den faste betaling eller enten fast eller kilometerbetaling.

Der findes også en række private boltilbud men ingen oplysninger om biler eller busser.

Syddjurs kommune 400.- min klagesag til kommunen læs sidste svar fra mig.

Svendborg kommune: På Vestereng og Ryttervej betales 150.- til bussen, men i Søndergade betaler man 800.-
I Storkehaven betales 700.-

Ifølge denne side fra Svendborg kommune med retningslinier/ 2012 benytter man sig også af leasede busser hvor brugerne betaler efter disse retningslinier:
Leasing af bus
Udgifter forbundet med at drive leasede busser afholdes af beboerne. Udgifterne deles ligeligt mellem beboerne og betales månedsvis forud. Da udgifterne er delvist aktivitetsbestemt, kan det blive nødvendigt at regulere indbetalingen i løbet af året.

Vesthimmerlands, Thisted og Brønderslev kommune Dette er fra et møde i 2012 hvor der bl. a diskuteres betaling for bostedernes bus.
Det viser at de slet ikke kender loven. Der er tydlig at de regner med at alle driftsudgifter kan pålægges beboerne som en "kontingent" De kender ikke regeln om vederlagsfri kørsel.
De påstår:Ole har kendskab til en sag, hvor problematikken vedr. betaling ved forbrug af bus, blev opgjort gennem kilometer takst. Han oplyser at dette ikke er lovligt, da man betegner dette som taxi lignende kørsel.

Selvfølgelig må man godt opkræve kilometertakst, men den skal naturligvis være lovlig , d.vs. svare til diesel/benzinudgifterne. Og delt mellem passagererne hvis der er flere.

De fleste opkræver dog udgifterne som en fast takst. Om man kalder det kontingent eller transporttakst eller lignenede er naturligvis underordnet . Den skal naturligvis stædig være lovlig og kun være udgifterne til de samlede benzin /diesel udgifterne per år/måned delt mellem brugerne.

Thisted kommune: I dette møde i handicaprådet fra 2011 tales om køb ev leasing af ny bus:
Det er tale om afgiftsfri bus og man vil lægge følgende på beboerne i et bofællesskab.

Bussen kan købes via driftsbudgettet på Aspevej, men da der ikke er budgetteret med indkøb af bus, og et heraf kommet merforbrug vil overstige 3 %, ønskes der tilladelse til merforbrug svarende til købsprisen af bussen. Et merforbrug, der vil blive indhentet over beboerindbetalinger, som over 5 år svarer til 495 kr. om måneden pr. beboer. Beboerudgiften er pr. måned 495 kr. til afdrag, 60 kr. til forsikring og et endnu ikke fastsat beløb til drift af bussen. Driftsbeløbet ligger normalt på 200 til 300 kr.

___________________________________________________

Vejle kommune var en af de første kommuner som besøgte denne side allerede i April 2014

I nov har Vejle kommune vedtaget nye priser for 2015, den nye prisliste har priser per måned som for de nedenstående bosteder ligger på 77 og 88 kr pr måned. Siden med de gamle priser på Postensvej er allerede fjernet. Her er de gamle prislister. De er nu 24 feb 2015 fjernet fra kommunens webside, derfor linker jeg til mine arkiverede pdf af siderne.

2013 - 2014

Så tak til Vejle kommune som nu overholder loven. En lov som altså har existeret i 35 år.

Vejle kommune
Højbo - Solsikken Bofællesskabet har leaset 3 busser. 
Beboerne betaler hver måned 200 kr til bussernes drift, desuden betaler de statens takst pr. kilometer de kører i bussen. Er der flere der kører sammen deler de udgiften til kørslen.

Vejle Kommune Skrænten Bakken og Dalen, 200.- i fast afgift + Statens takst for befordring men er det Laveste 2.10 som i Billund eller højeste 3.73 ???
Uanset hvad er det mindst 200 kr i overbetaling. Se også sagen fra Billund i menuen

Vejle kommune Sønderbo 250.- + kilometerpenge

Vejle kommune Postensvej i §108: 341,- kr
her siger man dette som er direkte ulovlig: Transport udgør en månedlig udgift på 341,-kr. Den dækker forsikring, vægtafgift, syn, reparationer, vedligeholdelse og brændstof for 7 busser.

____________________________________________________

Ærø Kommune
Bofællesskabet Æblelunden Her taler man om den "fællesejede 9 personers handicapbus" og man betaler til den Busdrift 350,00 kr, Bus opsparing 200,00 kr

I mange kommuner fremgår den ulovlige betaling direkte af deres servicedeklaration da de siger at bussen er beregnet sådan her.
"Botilbuddets bus/bil
Nogle botilbud har en fælles busordning, som borgeren kan benytte mod betaling. Kørslen i tilbud- dets egen bil/bus skal hvile i sig selv økonomisk. Borgernes samlede årlige betaling for kørsel til fælles- og individuelle formål må ikke overstige de faktiske årlige driftsudgifter til bilen/bussen inkl. afskrivning.
Botilbuddet kan vælge at tilbyde kørsel mod betaling. Tilbuddet kan selv beslutte til hvilke formål, der kan ydes kørsel. Egenbetaling fastsættes ud fra de faktiske udgifter til kørslen. Ved beregningen af de faktiske udgifter medtages alle udgifter forbundet med kørslen, herunder benzinudgift, afskrivninger på bil og afgifter mv."

Sådan er det i Frederikshavn, Gentofte og Haderslev http://bosteder.haderslev.dk/files/14474/Retningslinier_for_ophold_og_betalinger_i_botilbud.pdf

Ovenstående text er hentet direkte fra Københavns retningslinier fra 2009 som altså først i 2011 blev rettet til den nuværende lovlige RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD 2011

Engbo Sønderborg kommune
Dette er et bofællesskab med 6 udviklingshæmmede beboere hvoraf flere har fysiske handicap og som kommunen har pligt til at befodre med en handicapbus.
"Beboerne betaler for husleje, kost og vask/rengøring, samt en andel til befordring. Tilbuddet har en bus, som nyvurderes hver gang en ny beboer flytter ind, således at det sikres at nye beboere reelt kun betaler en andel af bussens aktuelle værdi. Botilbuddet har søgt sparring hos en jurist i sikring af, at beboernes andel af betaling til bussen foregår korrekt."

Dette er naturligvis en form for afskrivning af bussen og en sådan betaling er ulovlig. Se også Solveig Wuiffs kommentar i forbindelse med tilsyn i Ringkøbing Læs her

Om beboerne står det: Beboerne har behov for pædagogisk, verbal og fysisk støtte i alle døgnets timer, derfor er der altid personale på Engbo, når beboerne er hjemme. Om natten er der rådighedsvagt.

Aabenrå Kommune Bjerggade 4F-G er et socialpsykiatrisk døgntilbud. Botilbudet råder over en bus og beboeren aftaler med medarbejderne, i hvilken forbindelse der er mulighed for kørsel, som afregnes efter statens takster.

Hvor er tilsynet?

I Billundsagen og i flere andre sager har de påpeget at Statsforvaltningen eller en jurist godkendt ordningen.
Men det er tydlig at Statsforvaltningen ikke kender loven. Ej heller de revisorer der genemgår regnskaberne i bosteder har reagereret indtil sagen nu i 2014 i Billund hvor en revisor efter en klage fra en pårørende påtalte den.

Kun i Ringkøbing var der en tilsynsførende som i flere tilsyn fra 2007-2009 påtalte reglerne hvilket i 2010 resulterede i at kommunen lavede et regelsæt som overholdt loven.

I Lejre kommune har man haft Statsforvaltningen i tale vedrørende en leaset bus uden at de påtalt loven om tilladelsesfri kørsel. resultatet var at de opkræver 150.- kr om måneden for 50 beboere hvilket er hvad bussen i alt koster incl. leasing og alle driftsudgifter. Loven om tilladelsesfri kørsel gælder også for leasede busser.

web analytics