Ophavsret:
Fotografier er beskyttet efter “Lov om ophavsret”. Det er ikke tilladt at reproducere, lagre eller manipulere et fotografi uden Fotograf Hans Nyberg's skriftlige tilladelse.

Brug uden aftale:
Hvis materialet benyttes uden forudgående aftale med Hans Nyberg, vi dette faktureres med et tillæg på 100% .
Kopiering af leverede CDer til levering i anden hånd er altså ikke tiladt.

Ej heller udprintning af filer på de i dag brugte media for fotografisk gengivelse deri indregnet inkjetmedia og fotografisk papir.

Dette har været fotografens ret altid og at det i dag sker fra en digital fil i stedet for et negativ eller farvedia ændrer ikke denne ret.

Købes et billede til brug for brochure, webside eller annonce kan dette billede naturligtvis ikke bruges til udprintning af et udstillingsbillede uden aftale med fotografen. Dette gælder i dag da billedet bliver leveret som digital fil på samme måde som det altid har været for fotografiske billeder i anden form.

Links:

Lov om ophavsret fra Copy Dan vedr. billeder.

Ophavretsloven